Een man kan tot op zekere hoogte ook vrouwen vertegenwoordigen. Echter, mannen en vrouwen hebben vaak andere ervaringen. Met empathie kom je ver, maar je volledig verplaatsen in een ander is niet mogelijk. Daarom is representatie zo belangrijk. Daarnaast is huidige samenleving er een waarin mannen (als groep, natuurlijk niet altijd als individu) meer macht hebben. Zo hebben we nog nooit een vrouwelijke premier gehad, zijn vrouwelijke burgemeesters zeer zeldzaam, bestaat de top van het bedrijfsleven voor zo’n 90 procent uit mannen, en krijgen vrouwen systematisch minder betaald. Zo zijn er nog tig voorbeelden van ongelijke behandeling.

In principe kan iedereen die ongelijkheid aanpakken. Maar in de politieke praktijk is het belangrijk om gelijke representatie van man én vrouw te zien. Ten eerste omdat man en vrouw verschillende ervaringen hebben, en daarmee deels ander beleid zullen voeren. Maar ook omdat de zichtbaarheid van vrouwen op hoge, gerespecteerde posities goed is voor vrouwenemancipatie; zij fungeren als rolmodel voor andere vrouwen en meisjes, met en zonder politieke ambities.

Gelijke representatie krijg je niet vanzelf; het is van belang dat vrouwen zelf meer actief worden in de politiek. En dat we vrouwen die dit doen, belonen met onze stem!