Dat klopt, en dat is een van de redenen dat we dit initiatief zijn gestart. De kandidatenlijsten worden samengesteld door politieke partijen zelf, en voor de m/v verdeling zijn geen regels. Dat leidt er helaas nog vaak toe dat zo’n 70 tot soms zelfs 100 procent van kandidatenlijsten uit mannen bestaan, en vrijwel alle lijsttrekkers man zijn. Dit verandert niet tenzij partijen ook van kiezers en partijleden een duidelijk signaal krijgen dat het tijd is voor meer vrouwen op de lijst.

Er is ook goed nieuws, want ondanks dat er minder vrouwen dan mannen op de kieslijsten staan, zijn er meer dan genoeg verkiesbare vrouwen om tot een gelijke balans te komen. Mits we slim stemmen! Als er meer vrouwen in de politiek komen, kunnen zij als rolmodel fungeren voor andere vrouwen om politiek actief te worden. Zo lost dit probleem zich mede dankzij onze stemmen op.