Op dit moment zijn vrouwen bij lange na niet gelijk vertegenwoordigd in de politiek. Zo is maar 36 procent van het Europees Parlement, 30 procent van de gemeenteraadsleden, 35 procent van de Tweede Kamerleden en 20 procent van burgemeesters vrouw. Meer diversiteit* in de samenstelling van de politiek komt ten goede aan de kwaliteit van de democratie. Uit onderzoek blijkt dat als de volksvertegenwoordiging de bevolking goed weerspiegelt, de politieke agenda een betere weergave zal zijn van de onderwerpen die spelen in de samenleving. Dat leidt o.a. tot grotere legitimiteit en representativiteit, groter bereik van de besluiten van de gemeenteraad en extra deskundigheid in gedecentraliseerde sectoren zoals de zorg.

Daarnaast is zichtbaarheid van vrouwen in de politiek goed voor vrouwenemancipatie; zij fungeren als rolmodel voor andere vrouwen en meisjes, met én zonder politieke ambitie.

Gelijke representatie krijg je niet vanzelf; het is van belang dat vrouwen zelf meer actief worden in de politiek. Stem dus niet alleen op een vrouw, maar word ook lid van een of meerdere politieke partijen, spreek een keer in bij de gemeenteraad over iets wat jij belangrijk vindt, of meld je bijvoorbeeld aan voor een kandidatencommissie.

*Representatie is uiteraard niet enkel belangrijk voor ‘vrouwen’ als groep. Er zijn vele groepen, ook binnen de groep ‘vrouwen’, die ondergerepresenteerd of helemaal niet gerepresenteerd zijn. Diversiteit in die groep is dus ook van belang.